Používanie NasaBulb

NeilMed® NasaBulb® nosná odsávačka pomáha jednoduchšie dostať sa číremu hlienu von, aby dieťa mohlo ľahšie dýchať.

Návod na použitie:
Krok 1: dôkladne skontrolujte poskladaný prístroj pred každým použitím, aby sa zabezpečilo, že všetky komponenty sú bezpečné a neporušené
Krok 2: stlačte banku nosovej odsávačky, aby ste vytlačili vzduch
Krok 3: opatrne umiestnite špičku nosnej odsávačky do nosa dieťaťa, zatiaľ čo banka je stále stlačená
Krok 4: ľahko uvoľnite tlak na banke pre odstránenie/nasatie hlienu
Krok 5: opakujte podľa potreby

Ako oddeliť diely pre čistenie:
1. Upchajte špičku jej stlačením palcom a ukazovákom.
2. Palcom a ukazovákom druhej ruky rýchlo stlačte banku a nárast tlaku vzduchu oddelí diely odseba.

Návod na čistenie a sterilizáciu:
Rozoberte všetky komponenty. Umyte teplou mydlovou vodou. Straste prebytočnú vodu. Usušte.

Pre dezinfekciu možete zvoliť jeden z dvoch spôsobov:
1. dezinfekcia varom: Umiestnite jednotlivé časti do vriacej vody po dobu 5 minút. Pred vybratím súčastí z vody zabezpečte, aby voda mohla úplne vychladnúť. Straste prebytočnú vodu. Nechajte všetky súčasti dôkladne vyschnúť umiestnením v papierovom obrúsku pred opätovnou montážou.
2. dezinfekcia v mikrovlnke: Vyčistite odsávačku vodou a mydlom, straste prebytočnú vodu. Umiestnite odsávačku do mikrovlnnej rúry po dobu 45 sekúnd. Tak prebehne dezinfekcia všetkých súčastí podľa odporúčaní Neilmed® a rovnako ako bolo zverejnené v odborných lekárskych publikáciách.

Upozornenie pre NasaBulb®: Udržujte mimo dosahu dojčiat a detí. Výrobok je určený na použitie len dospelými osobami.