Používanie Sinugator

Neilmed® Sinugator® používajte len podľa pokynov, pri pretrvávajúcich problémoch navštívte svojho lekára / zdravotníckeho pracovníka.

Pokyny pre montáž:
Krok 1: Otvorte priehradku na batérie posunutím prepínača smerom doľava (otvorená poloha), zdvihnite panel a umiestnite 3 kusy AA batérií, ako sú znázornené vo vnútri priestoru pre batérie. Nasaďte kryt a posuňte vypínač doprava (uzamknutá poloha).
Krok 2: Posuňte bielu mäkkú trubicu na bielu pevnú rúrku na spodnej strane motorovej jednotky.
Krok 3: Pripevnite nosový vstrekovací hrot na hornej strane motorovej jednotky.
Krok 4: Stlačte modrý vypínač, aby ste sa ubezpečili či je jednotka aktívna.

Návod na použitie:
Krok 1: Prosíme poriadne si umyť ruky. Naplňte svetlomodrú nádržku 240 ml objemu vodou destilovanou, cez mikrofilter (0,2 mikrónov) filtrovanou, komerčne balenú alebo najprv prevarenú a neskôr ochladenú vodu na vlažnú alebo telesnú teplotu. Prosím, nepoužívajte vodu z kohútika alebo kohútikovú vodu pre rozpustenie zmesi.
Krok 2: Otvoríme sáčok Sinus Rinse v rohu a vysypeme jeho obsah do modrého zásobníka na Sinugator®-e. Umiestnite bielu motorovú jednotku nad modrú nádržku a otáčajte dovtedy, pokiaľ nie je zaistený. Dôkladne zatrasieme pre rozpustenie zmesi.
Krok 3: Postavte sa do prednej časti umývadla, jemne sa predkloňte a naklonte hlavu. Držte si ústa otvorené, bez toho, aby ste zadržali dych. Umiestnite špičku Sinugatora® tak, aby priliehala k vašej pravej nosovej dierke. Stlačte modré tlačidlo napájania, kým roztok začne vytekať z ľavej nosnej dierky. V závislosti na polohe hlavy zvyšný roztok môže vytiecť aj z úst. Odporúčame ho vypľuť, ale nie je nič zlého ani pri náhodnom požití. K riadnemu vypláchnutiu držte stlačené tlačidlo napájania, pokiaľ aspoň 1/4 až 1/2 (60 ml až 120 ml) roztoku sa použije na vypláchnutie jednej nosnej dierky. Prístroj zastavíte stlačením tlačidla napájania v prípade, ak cítite nevoľnosť, bolesti alebo tlak v priebehu vyplachovania.
Krok 4: Vysmrkajte zvyšnú zmes veľmi jemne, bez úplného uzavretia nosa, aby sa zabránilo tlaku na ušné bubienky. Ak to znesiete, môžete vťahovať jemne zvyšný roztok, ktorý zostal v nosovom priechode raz alebo dvakrát, pretože to môže vyčistiť zadnú plochu nosohltanu, čo je plocha na zadnej strane nosového priechodu.
Krok 5: Teraz zopakujte kroky 3 a 4 pre vypláchnutie ľavej nosnej dierky. Pokyny na čistenie: Vyčistite Sinugator® spustením čistej vody a vysušte uterákom, ktorý nepúšťa vlákna, a potom vysušte prístroj ponechaním ho otvoreného na vzduchu. Špička nosného vyplachovača, modrá a biela mäkká trubička môžu byť dezinfikované umiestnením v mikrovlnnej rúre po dobu 60 sekúnd. Vyčistite celú jednotku s niekoľkými kvapkami prípravku na riad a vody každé tri dni a po celú dobu treba prístroj udržiavať v čistote. Prosíme, uistite sa, že na umývanie používate dostatok vody pri každom umývaní tak, aby po umývaní neostal na prístroji žiaden umývací prostriedok.

Varovanie: Neklaďte bielu motorovú jednotku do mikrovlnnej rúry po dobu dezinfekcie. Vzhľadom ku komponentom produktu z nehrdzavejúcej ocele, môže dôjsť k poškodeniu alebo vzniku požiaru.