Používanie ClearCanal

Používajte len podľa pokynov, pri pretrvávajúcich problémoch je potrebné navštíviť svojho lekára / zdravotníckeho pracovníka.

Tento výrobok je určený na použitie u dospelých a detí nad 12 rokov. Poraďte sa s lekárom pri použití u detí mladších ako 12 rokov.

Krok 1: Nakloňte hlavu na bok a kvapnite 10 kvapiek do každého ucha tak, že stlačíte plastovú fľašu s kvapkadlom dodávaným v balení. Špička fľaše by nemala vstúpiť do zvukovodu.
Krok 2: Udržte kvapky v uchu po dobu 10 minút naklonením hlavy alebo umiestnením štupľov do uší. Je normálne, ak cítite teplo vo vnútornom uchu.
Krok 3: Po tejto dobe vyberte štuple z uší. Priložte si špeciálnu nádobku na použitú tekutinu, aby sa zabránilo roztoku vykvapkávať z ucha. Pre čistenie uší s ClearCanal®, ktorý má osobitne navrhnutú dýzu, stlačte vrchnák po dobu 10 sekúnd, alebo podľa potreby pre dosiahnutie primeraného preplachovania. Jemne nakloňte hlavu do strany, aby mohla vytiecť zvyšková tekutina a uši vysušte s čistým suchým uterákom na prste.

V zriedkavých prípadoch môžete pocítiť tlak v ušiach. Ak k tomu dôjde, zastavte oplachovanie. Ak príznaky pretrvávajú, prosím, vyhľadajte lekársku pomoc. Ak máte pocit závrate, prosím, nepoužívajte výrobok znovu.

Navrhované využitie: Maximálne dvakrát týždenne alebo podľa odporúčania svojho lekára.

Nepoužívajte:
• keď ste mali alergickú reakciu na karbamid peroxid alebo iné zložky vo fľaštičke s kvapkadlom
• ak máte výtok z ucha, bolesť uší, podráždenie, vyrážku v uchu alebo máte závrat
• ak máte zranenie alebo perforáciu (dierku) v ušnom bubienku alebo ste po operácii ucha, pokiaľ to nie je doporučené lekárom
• nepoužívajte viac ako dvakrát týždenne

Pri používaní tohto výrobku:
• vyhýbajte sa kontaktu kvapalín s očami
• uchovávajte mimo dosahu detí
• v prípade požitia vyhľadajte lekársku pomoc alebo ihneď kontaktujte toxikologické centrum
• ak dôjde k náhodnému kontaktu s očami, vypláchnite oči vodou a konzultujte to s lekárom
• systém je určený pre jedného používateľa, aby sa znížilo riziko kontaminácie
• nezdieľajte ho s ostatnými v domácnosti

ClearCanal® by nemal byť používaný v nasledujúcich situáciách:
• deti do 12 rokov
• máte dierky v ušiach
• máte ušné infekcie
• súčasné alebo v minulosti robené perforácie ušného bubienka

Ďalšie informácie:
• nestriekajte do očí
• obsah v plechovke je pod tlakom, neprerážajte ani nehádžte do ohňa
• odporúčané skladovacie podmienky sú medzi 5 °C a 55 °C, mimo slnečného žiarenia a mimo dosahu zdrojov tepla
• chráňte pred mrazom